maig 22 , 2015 /

SUMEM NOVES MANS: BENVINGUDA FUNDACIÓ DRISSA!!!

Aquests dies estem molt contents! Sumem noves mans a la nostra cooperativa amb l’entrada de la Fundació Privada Drissa. I això vol dir que incorporem un nou gran projecte centrat en la millora de la qualitat de vida de les persones amb malaltia mental i també més hectàrees de conreu i més productes ecològics dels horts que la fundació té a Campllong (Gironès).
Una de les activitats de Drissa és el conreu i la comercialització de fruites i hortalisses ecològiques i l’elaboració de sucs de fruita i verdura, també ecològics, que fins ara han comercialitzat a través de la seva marca Biodrissa.
Més enllà de la seva activitat hortícola, Fundació Drissa, que compta amb una plantilla de 95 persones – 66  de les quals pateixen malaltia mental-  ofereix serveis de jardineria, de pintura i de neteja a les empreses a través del CET Drissa, el seu centre especial de treball. A més de l’acompanyament laboral, també actuen en altres àmbits com l’habitatge, la sensibilització social vers la salut mental i la investigació en ciències de la salut.