La Cooperativa Social MANS crearà 10 nous llocs de treball gràcies al Projecte Singular Multiplicant

juliol 26 , 2019 /

La Cooperativa Social MANS crearà 10 nous llocs de treball gràcies al Projecte Singular Multiplicant

La Cooperativa Social MANS desenvolupa durant el 2019 el projecte Multiplicant MANS, subvencionat per la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) en la convocatòria de Projectes Singulars. Aquesta convocatòria recolza iniciatives impulsades per organitzacions de l’economia social o entitats públiques que generen nous llocs de treball.

Gràcies al projecte Multiplicant Mans es faran diverses accions enfocades a aconseguir un nou gran client de la distribució organitzada i recolzar l’acció comercial actual, perquè la cooperativa pugui ampliar el seu impacte tant a nivell econòmic com social.

Els objectius del projecte Multiplicant MANS són:

  • Desenvolupar amb èxit un acord comercial amb un nou gran distribuïdor
  • Generar 10 nous llocs de treball, 8 dels quals per a persones en risc d’exclusió, derivats de l’increment de vendes
  • Implementar un software de gestió i establir un nou flux productiu

Des del seus inicis, MANS aposta per la comercialització de productes agroecològics a través de supermercats i grans superfícies, intuint la seva demanda creixent. La previsió és que entre finals 2019 i el 2020 MANS pugui ser un actor encara més rellevant en la estratègia i la selecció de socis de productes ecològics que està implementant la distribució organitzada.

Amb aquest projecte la cooperativa MANS reforça el seu projecte social d’inserció, a través d’un producte agroecològic de qualitat i proximitat, i un servei flexible i àgil a la distribució organitzada.

L’impacte social que es preveu amb aquest projecte és l’increment de 10 llocs de treball nets, dels quals 8 seran per a persones en risc d’exclusió.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *