octubre 27 , 2015 /

ACOMPANYATS PER LA FUNDACIÓN DANIEL Y NINA CARASSO

Des d’aquest 2015 i fins el 2017, a Cooperativa 2147 Mans comptem amb el suport i acompanyament de la Fundación Daniel y Nina Carasso, una fundació familiar que té per vocació finançar projectes relacionats amb dos grans àmbits, l’alimentació i l’art, que entronquin amb la seva filosofia i objectius.
És el cas de la nostra cooperativa, on durant aquest període de tres anys rebrem formació i assessorament en agroecologia i en la millora de productes agroalimentaris, és a dir, elaborats. Els professionals de les diferents entitats sòcies compten amb aquest suport, amb l’objectiu de traslladar els coneixements adquirits a les persones amb risc d’exclusió que tenen a càrrec. Aquest projecte està coordinat per la Fundació Catalunya-La Pedrera, soci col·laborador de la cooperativa.
Creixement professional i millora de les explotacions
Més enllà del creixement professional d’uns i altres, aquest procés d’aprenentatge ha de revertir en una millora i ampliació dels cultius ecològics de les entitats sòcies; en una major eficiència i qualitat de les explotacions agràries, que permetrà una creixent sostenibilitat econòmica de les entitats; i finalment en la creació de llocs de treball per a persones en risc d’exclusió social.
A més dels beneficis directes per a la nostra cooperativa, el seu projecte amb 2147 Mans té dos objectius més generals: impulsar l’agricultura ecològica i la seva indústria de transformació, un sector econòmic en creixement, i incrementar els índex d’ocupació laboral de les persones en risc d’exclusió.
La Fundación Daniel y Nina Carasso va escollir el projecte de la cooperativa per diversos motius: per la innovació de la unió d’actors diferents amb un fi comú, perquè és generadora de feina al camp i en col·lectius en risc d’exclusió i perquè vol capacitar petites entitats socials per a competir en un mercat global però alhora valorant la producció local i de qualitat a preus assequibles.
La Fundación Daniel y Nina Carasso
La Fundación Daniel y Nina Carasso, afiliada a la Fondation de France, està presidida per Marina Nahmias, filla de Daniel i Nina Carasso i fundadora. Intervé de forma prioritària a França i a Espanya, principalment finançant projectes relacionats amb l’alimentació i l’art, dues àrees que la fundació considera claus per a assolir la plenitud de l’ésser humà.
Més enllà dels projectes que recolza econòmicament i acompanya, aquesta fundació persegueix un doble objectiu: afavorir l’emergència d’accions innovadores i propiciar-ne la difusió, i facilitar trobades i connexions que fomentin l’acció i el desenvolupament de sinèrgies i col·laboracions en xarxa.